Bregninge Vandværk på Ærø er en andelsforening, hvis primære opgave er at levere rent vand af høj kvalitet til de omkring 150 husstande, der er tilknyttet vandværket.

Her på siden kan man finde det gældende takstblad, kontaktinformationer og vejledning i klagemulighederne, hvis man er utilfreds med vandværket.

Det er lykkedes i 2015 at holde udgifterne nede, så vi i 2016 kan sætte priserne ned.

Vedtægter for Bregninge Vandværk gældende fra 1. Januar 2016

 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby. Klik for yderligere oplysninger.