Bregninge Vandværk på Ærø er en andelsforening, hvis primære opgave er at levere rent vand af høj kvalitet til de omkring 150 husstande, der er tilknyttet vandværket.

Her på siden kan man finde det gældende takstblad, kontaktinformationer og vejledning i klagemulighederne, hvis man er utilfreds med vandværket.

Der er ikke de store ændringer i taksterne for 2019 i forhold til sidste år.